W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Brano pod uwagę firmy, które złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Pozostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu Bisnode.

MARYWILSKA 44 Spółka z o.o. to firma prężnie działająca na rynku w sektorze zarządzania i wynajmu powierzchni komercyjnych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej JHM Development.